About

Blog này lập ra nhằm giới thiệu cho các bạn các tài liệu, phần mềm, thủ thuật, hướng dẫn thông dụng nhất nhằm phục vụ công việc học tập và nghiên cứu!!

2 Responses to About

  1. Nguyen Xuan Nghia says:

    Anh Toàn cho hỏi: Tôi cài xong Nvivo 8 rồi. Nó chạy tốt. Nhưng khi tôi làm các bước tiếp theo để khỏi mất quyền đăng ký thì mở lại Nvivo lại không chạy được. Anh cho hỏi làm sao để khắc phục sự cố này. Cám ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s