Hướng dẫn sử dụng Nvivo 7 & 8

Đây là một tài liệu hướng dẫn Nvivo 7 và 8 Teach-yourself NVivo 7: the introductory tutorials và  Teach-yourself NVivo 8:the introductory tutorials của tác giả Lyn Richards. Đây là tài liệu miễn phí có thể được tải trực tiếp tại địa chỉ của hãng QSR sau:

Teach-yourself NVivo 7: the introductory tutorials

Teach-yourself NVivo 8:the introductory tutorials

Mình có bản dịch tiếng Việt ở của tài liệu trên cho phiên bản Nvivo 7 do một tác giả không rõ tên dịch. Tác giả đó không chia sẻ rộng rãi nữa do lý do bản quyền. Tuy nhiên mình thấy có thể chia sẻ cá nhân cho các bạn qua email nếu các bạn thực sự cần với mục đích học thuật. Các bạn có nhu cầu xin để lại email ở comment bên dưới.

 

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Thủ thuật, hướng dẫn. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hướng dẫn sử dụng Nvivo 7 & 8

  1. Huy says:

    Bạn có key của Nvivo cho mình xin với, mình tìm hoài chưa được.
    Thân

  2. Anh Vu says:

    Nhờ bạn gửi phần hướng dẫn nvivo 7.0 bằng tiếng việt cho mình, mình dùng với mục đích học thuật, phân tích định tính. Cám ơn bạn nhiều. Email của mình: anhknh07@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s