IELTS Writing Task 1 – Simon

A very useful material for IELTS Writing Task 1 by Simon, an ex-IELTS examiner (http://ielts-simon.com) includes: tips and example reports

DOWNLOAD

password: toanluckylukevn

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in English, IELTS, Ngoại ngữ, Writing and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to IELTS Writing Task 1 – Simon

  1. rinfusuy says:

    Ban oi ban post lai link dc ko? Link bi block mat r. Ko gui vao mail: hmydav@gmail.com cho t voi. Cam on ban nhieu nhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s