Speak English Like An American

Đây là một cuốn sách về idiom thông dụng trong hội thoại hàng ngày. Cuốn sách này cung cấp các idiom như: have a heart of gold = to be very kind and giving;  have one’s heat set on = to really want something thông qua các bài hội thoại ngắn vui nhộn. Sử dụng các idiom này sẽ giúp tiếng anh của bạn tự nhiên hơn giống người bản ngữ hơn, rất hữu ích để ghi điểm trong bài Speaking Test for IELTS.

Ví dụ như: I have my heart set on studying master of sociology in Australia; I worked like a dog on preparing IELTS Test. I didn’t sleep a wink the night before !

Link down PDF + Mp3 (17 MB):

http://www.mediafire.com/?mw6nndf7dmgqj0l (fixed)

pass: ieltsvic hoặc toanluckylukevn

 

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in English, IELTS, Speaking and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Speak English Like An American

  1. oanh says:

    sao a tìm dc những cuốn sách này, cảm ơn a!
    😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s