Write Right – IELTS Writing

Sách dạy viết IELTS: cung cấp các bài essay mẫu, so sánh các câu đạt điểm 5,6,7 và nguồn từ vựng academic hay theo các chủ đề.

A book on Writing for IELTS provided by Vietnamese IELTS Community (Hội các sĩ tử luyện thi IELTS)

DOWNLOAD  (1.48 MB)

 

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in English, IELTS, Writing and tagged , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Write Right – IELTS Writing

  1. Hiếu says:

    thanhk so much

  2. NaNa says:

    ban oi up lai cai link nay duoc ko vi link die mat roi.hichic. thank ban nhiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s