Hiện thị dữ liệu ẩn trong USB khi nhiễm virus Autorun

Các virus lây qua USB (Autorun) thường làm ẩn các file/folder trong USB của bạn. Bạn muốn bật thuộc tính hiện thị file ẩn nhưng virus đã vô hiệu hóa tùy chọn Folder Option, để làm hiện dữ liệu trong USB đã bị làm ẩn trở lại bạn sử dụng phần mềm USB Show.

DOWNLOAD (nhấn vào Softpedia Sercure Download)

Chương trình không cần cài đặt. Bạn chạy chương trình. Nhấn vào  English để chuyển giao diện sang tiếng  Anh và sau đó nhấn vào Recovery the hide files để chọn ổ đĩa USB của mình. Sau đó bạn vào lại ổ đĩa USB tất cả các dữ liệu ẩn sẽ được hiện ra.

(thêm từ khóa: hien thi file an, virus usb, khoi phuc file an)

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Bảo mật and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s