Khắc phục sự cố cài đặt Nvivo 7

Có nhiều nguyên nhân :

Thứ 1:  Nvivo 7 không tương thích với Windows 64 bit (chủ yếu là Windows 7 và Vista)

Windows XP thường là 32 bit

Đối với Windows 7 và Vista để xác định bạn dùng bản 32 bit hay 64 bit, bạn click phải vào My Computer chọn Propertises và xem ở dòng System Type

Nếu bạn dùng Windows 64 bit, bạn phải dùng Nvivo 8 mời bạn xem bài viết Nvivo 8

Thứ 2: Vấn đề tương thích với Windows 7

Đối với Windows 7 file cài đặt không chạy thì tôi đã hướng dẫn ở bài Nvivo 7 SP4. Các bạn xem lại bài viết này nhé.

Thứ 3: Các thành phần SQL Server, .Dotnet Framework 2.0 và Crystal Report gặp lỗi

Tất cả các Windows : XP, 7, Vista đều có thể gặp lỗi này

Nvivo 7 đòi hỏi các thành phần quan trọng là MS SQL Server Express 2005, .Dotnet Framework 2.0 và Crystal Report for DotNet Framework. Khi chạy file cài đặt, nó sẽ kiểm tra xem máy bạn đã có sẵn các thành phần này chưa, chưa có hay thiếu thì nó sẽ cài bổ sung sau đó chương trình mới tiến hành cài đặt Nvivo 7. Tuy nhiên vì một lí do nào đó mà quá trình cài đặt các thành phần này bị lỗi. Chương trình hay gặp lỗi nhất là MS SQL Server Express 2005, đây là thành phần cực kì quan trọng của Nvivo nếu nó không được cài thì bạn sẽ không thể lưu lại Project.

Bước 1: Gỡ bỏ Microsoft SQL Server 2005

–          Trước tiên bạn cần uninstall MS SQL Server 2005. Vào Start –> Control Panel –> Add/Remove Program đối với XP và Uninstall Program đối với Windows 7. Gỡ bỏ các chương trình có chữ Microsoft SQL Server ở đầu : Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server Native Client, Microsoft SQL Server Setup Support File, Microsoft SQL Server VSS Writer

–          Restart lại máy tính

–          Sau đó vào My Computer đi đến C:\Program Files hoặc C:\Program Files (x86) đối với Windows 64 bit và xóa các thư mục liên quan đến Microsoft SQL Server như Microsoft SQL Server Compact Edition và Microsoft SQL Server . Chọn All/ Yes to All khi xuất hiện thông báo

Bước 2: Sau đó chạy lại file cài đặt Nvivo 7.


Nếu vẫn xảy ra lỗi, các bạn làm lại bước 1, down các thành phần bổ sung này, đọc kĩ hướng dẫn kèm theo trước khi cài nhé.

DOWNLOAD HERE

———————————

(thêm từ khóa: cai dat Nvivo, cai dat Nvivo 7, loi cai dat Nvivo 7, Nvivo tren win 7, Nvivo tren windows 7, cai nvivo 7 tren win 7)

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Chuyên ngành, Thủ thuật, hướng dẫn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s