Duyệt tài liệu Office theo Tab

Chắc các bạn đã quen thuộc với duyệt web dạng tab. Cũng giống như vậy, khi làm việc với nhiều tài liệu bạn hoàn toàn có thể duyệt tài liệu Office : Word, Excel theo dạng tab  và chuyển đổi giữa các tài liệu dễ dàng hơn trước bằng cách sử dụng phần mềm dạng Add-in OfficeTab cho tất cả các phiên bản Office.

DOWNLOAD HERE (fixed)

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Văn phòng and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s