For and Against (Topic)

Các topic dạng for and against (tranh luận ủng hộ hay bác bỏ) về 1 vấn đề nào đó.

New Update: Bao gồm 2 cuốn: For and Against của L.G.Alexander và For and Against của Mary Glasgow Magazines

DOWNLOAD

 

password: ieltsvic

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in English, IELTS, Speaking, Writing and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to For and Against (Topic)

 1. Van Anh says:

  Thanks for your link. Have a nice day! 🙂

 2. huong says:

  Thx so much!

 3. ho thi quyen says:

  love your post!!!!!!!!!!1 thanks very much

 4. nga says:

  thank you so much!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s