Cách gõ tiếng Trung trong Windows XP

Cài đặt phông chữ tiếng Hoa trong WinXP

Start => Settings => Control Panel => Langugue and Regional Options => chọn thẻ Langugue đánh dấu vào Install files for East Asian Languages, hiện thông báo nhấn OK (nếu đã có đánh dấu rồi thì thôi) , sau đó nhấn vào Detail

Sau đó nhấn Add , trong phần Input Language chọn tiếng Trung giản thể (Chinese – PRC) hoặc tiếng Trung phồn thể (Chinese- Taiwan). Sau đó OK. OK. Máy sẽ cài đặt các font tiếng Trung, Hàn, Nhật nếu đánh dấu chọn Install files for East Asian Languages. Cho đĩa CD ROM cài đặt WINXP khi yêu cầu. Khởi động lại máy.

Sau đó sẽ xuất hiện thanh Languages Bar cho phép chọn ngôn ngữ gõ là Chinese (PRC).

Mở Word ra chọn ngôn ngữ gõ trên Languages Bar là Chinese. Word sẽ tự động chuyển đến font chữ tiếng Trung thích hợp. Gõ theo bính âm, Word sẽ tự động chuyển sang chữ tiếng Trung tương ứng là SímSun.

Dùng bộ gõ trong win XP là tiện lợi nhất

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Thủ thuật, hướng dẫn and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Cách gõ tiếng Trung trong Windows XP

  1. Nguyên duy b says:

    thank ban nhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s