Nvivo 7 SP4

Download Now

Khi được chương trình hỏi key nhập vào key sau:
NVP07-2X0Z0-6Q0H0-1J0SO-AZZWL

Update: Nvivo 7 không hỗ trơ Windows 64 bit. Các bạn cân cài Nvivo 8 hoặc 9. Tôi sẽ post lên trong t/g sớm nhât. Đã post xong Nvivo 8

Hướng dẫn cài đặt đối với Windows 7 32 bỉt:

Đối với Windows XP, và Vista thì chạy file cài đặt bình thường nhưng đối với Windows 7 do Nvivo 7  chưa tương thích với Windows này nên cần làm thêm bước sau:

Click phải vào file cài đặt chọn Propertises

Ở thẻ Compatibility, đánh dấu vào Run this program in compatibility mode for, sau đó chọn Windows Vista (Service Pack 2) ở danh sách thả xuống. Sau đó nhấn OK và chạy file cài đặt như bình thường,

UPDATE: Khi gặp lỗi cài đặt mời bạn xem bài viết : Khắc phục sự cố cài đặt Nvivo 7

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Chuyên ngành and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s