Nvivo 7 SP4

Download Now

Khi được chương trình hỏi key nhập vào key sau:
NVP07-2X0Z0-6Q0H0-1J0SO-AZZWL

Update: Nvivo 7 không hỗ trơ Windows 64 bit. Các bạn cân cài Nvivo 8 hoặc 9. Tôi sẽ post lên trong t/g sớm nhât. Đã post xong Nvivo 8

Hướng dẫn cài đặt đối với Windows 7 32 bỉt:

Đối với Windows XP, và Vista thì chạy file cài đặt bình thường nhưng đối với Windows 7 do Nvivo 7  chưa tương thích với Windows này nên cần làm thêm bước sau:

Click phải vào file cài đặt chọn Propertises

Ở thẻ Compatibility, đánh dấu vào Run this program in compatibility mode for, sau đó chọn Windows Vista (Service Pack 2) ở danh sách thả xuống. Sau đó nhấn OK và chạy file cài đặt như bình thường,

UPDATE: Khi gặp lỗi cài đặt mời bạn xem bài viết : Khắc phục sự cố cài đặt Nvivo 7

About Toan Lucky Luke

Blog Toan Lucky Luke được lập ra do sở thích cá nhân bắt đầu hoạt động từ năm 2010 với mục đích chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh.
This entry was posted in Chuyên ngành and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s