Mobipocket Reader Desktop 6.2 – đọc ebook dạng .prc

Mobipocket Reader Desktop là chương trình đọc các ebook dạng .prc.

Nhấn vào đây để tải:

http://www.mobipocket.com/en/Downloa…ailsReader.asp

Sau khi tải về chạy chương trình để cài đặt là bạn có thể đọc được ebook dạng .prc

 

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Văn phòng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s