Font chữ VNI-ABC-Unicode

Bộ Font chữ Việt VNI-ABC-Unicode
Link down

DOWNLOAD NOW

Down về các bạn chạy file này, chương trình sẽ tự động copy các font cần thiết vào hệ thống. Sau đó bạn có thể dùng ngay mà không cần khởi động lại máy. Trường hợp MS Office vẫn chưa nhận được font chữ mới, các bạn khởi động lại máy.

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Font and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Font chữ VNI-ABC-Unicode

  1. Pingback: SPSS 16 | Toan Lucky Luke's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s