Convert PowerPoint – chuyển powerpoint sang word

Để chuyển slide power point sang word các bạn sử dụng phần mềm Convert Power Poin. Đây là chương trình miễn phí và rất dễ sử dụng.
Các bạn download chương trình về cài đặt sau đó làm theo
các bước hướng dẫn như trong hình bên dưới !


DOWNLOAD (fixed)

__________________

About Toan Lucky Luke

Là cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Quan hệ công chúng. Blog này đc hình thành do sở thích cá nhân từ năm 2010 nhằm chia sẻ 1 số công cụ hỗ trợ việc học tập, làm việc, và kinh nghiệm du lịch, nhiếp ảnh, và một số vấn đề khác trong cuộc sống.
This entry was posted in Văn phòng and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s